News
OKARA_-21-08-2021-21-18-05.jpg

Nhạc Online ổn định nhất cho quán kinh doanh

Giải pháp NHẠC ONLINE ỔN ĐỊNH

là nền tảng công nghệ đặc biệt của các sản phẩm OKARA

Hệ điều hành Android được xây dựng và phát triển riêng cho

GIẢI PHÁP KARAOKE CHUYÊN NGHIỆP

Hệ thống linh kiện chất lượng cao, đến từ các nhà sản xuất danh tiếng
giúp chất lượng audio đạt chuẩn HI RES.